Consultancy

Mijn specialismen omvatten rapportage, financiën/begroten en governance. Door mijn academisch-technische achtergrond en ervaring als manager Business Development heb ik veelvuldig geacteerd als klankbord voor directie en management.

Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven heb ik Europese aanbestedingstrajecten gedaan, zowel als aanbesteder als ook als potentiële leverancier.