Aset_breed

Cosmic & Flower energies

Aset_breed

 home   vlag_NL

 TIPS

 AGENDA

 Business2Business

 Massage

 Zelf-Heling begeleiding
  –  Cosmic & Flower

 Vedic Art

 Workshops & Activiteiten

 TARIEVEN

 CONTACT


In bronwater worden de frequenties opgeslagen van de bloemen, edelstenen en kosmische trillingsfrequenties, gebaseerd op Aquarius impulsen en uitzonderlijke planeetstanden. Deze
  –  ondersteunen begeleiders in hun sessies om de mensheid in hun Zielenstrijd binnen transformatieprocessen te helpen ;
  –  zuiveren alle niveaus van de fijnstoffelijke lichamen en de onbewuste drijfkrachten in ons wezen die medebepalend zijn voor gedragspatronen ;
  –  activeren het herkennen en erkennen van emotionele onverwerkte ervaringen en daarmee samenhangende gedachtepatronen ;
  –  schenken moed om deze los te laten en de levensweg met bijbehorende uitdagingen te volgen ;
  –  vormen een beschermende, rustgevende, geestverhelderende en hoger bewustzijn activerende energetische toegevoegde waarde voor natuurlijke en evenwichtige gemoedstoestand.

De Cosmic & Flower Energies zijn door Donny Sternfeld en haar zoon Mark Heuvelmans ontwikkeld. Bij Aset Wellness Healing zet de Cosmic & Flower begeleider deze energies intuïtief in, als ondersteuning van het proces waarin de cliënt zich bevindt. Dit kan zijn bij een zelf-heling of begeleiding sessie maar ook tijdens een massage.

vlag_NL   vlag_UK   vlag_D   vlag_F  

AsetWH_hand

Hoewel er goede en soms zelfs spectaculaire ervaringen worden verkregen met zelf-heling en begeleiding sessies zijn er geen beloftes of garanties te geven. Er worden geen medische diagnoses gesteld of medische (be)handelingen verricht.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen medische zorg. Een sessie kan dus nooit een bezoek aan een huisarts of specialist vervangen.


info@AsetWellnessHealing.nl

versie :   27 mei 2018.
Aset_breed

Aset Wellness Healing

Aset_breed